Llámenos: Bogotá: +57 (1) 530 52 72 | London: +44 203 254 7478

Social Icons

[typo_social href="#" style="typo_rss" target="_blank"][/typo_social]
[typo_social href="#" style="typo_rss typo_circle" target="_blank"][/typo_social]
STYLES: typo_facebook, typo_twitter, typo_linkdin, typo_pinterest, typo_youtube, typo_flickr, typo_dribbble, typo_tumblr, typo_instagram, typo_android, typo_apple, typo_bitbucket, typo_css3, typo_dropbox, typo_foursquare, typo_github, typo_html5, typo_linux, typo_skype, typo_stackexchange, typo_trello, typo_windows, typo_rss